Blue Flower

De stichting heeft ten doel de ondersteuning van de in Hoenderloo gevestigde stichting: Hervormde Stichting Heldringfonds. De Hervormde Stichting Heldringfonds heeft tot doel het werven en beheren van fondsen en middelen en het ter beschikking stellen van die fondsen voor de restauratie, het onderhoud, de instandhouding van de Heldringkerk, haar orgel en de bijbehorende pastorie.

De Stichting Vrienden van de Heldringkerk ondersteunt de Hervormde Stichting Heldringfonds door het aan haar uitkeren van vermogen verkregen uit giften, donaties, erfstellingen of legaten.

Minimaal eenmaal per jaar komen de besturen van de Stichting Vrienden van de Heldringkerk en de Hervormde Stichting Heldringfonds in vergadering bijeen ter bespreking van de jaarrekeningen en de te verrichten werkzaamheden als het uitkeren van vermogen door de Stichting Vrienden van de Heldringkerk aan de Hervormde Stichting Heldringfonds ter voldoening van de (gemaakte) kosten voor restauratie, onderhoud en instandhouding van de Heldringkerk.

Donaties worden jaarlijks in de maand mei middels automatische incasso geïncasseerd.

De Stichting Vrienden van de Heldringkerk heeft een folder uitgebracht ter werving van donateurs. De folder wordt onder de aandacht gebracht bij bezoekers van de Heldringkerk en van de, in de zomermaanden, in Hoenderloo te houden braderie.