Blue Flower

De Stichting Vrienden van de Heldringkerk is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland onder nummer 51336863.