Blue Flower

De stichting heeft tot doel bij te dragen aan de instandhouding van het kerkgebouw de Heldringkerk in Hoenderloo. Dat door financiële ondersteuning van de in Hoenderloo gevestigde Hervormde Stichting Heldringfonds door volledige overdracht daaraan van door de Stichting Vrienden van de Heldringkerk ontvangen: donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen, erfstellingen, legaten of op andere wijze verkregen gelden.

Het Heldringfonds is een stichting met als doel het werven en beheren van fondsen en middelen en het ter beschikking stellen van die fondsen en middelen voor het onderhoud van de Heldringkerk. De fondsen en middelen mogen alleen voor het behoud van de gebouwen worden benut. Het Heldringfonds is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland onder nummer 41039664.